Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy – prawa i obowiązki

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni (14 dni od daty, kiedy Zamawiający wszedł w posiadanie zamówionych Produktów w Sklepie Internetowym www.serkizbacowki.pl) bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko Zamawiającemu, który niezwłocznie poinformuje Sprzedającego o swojej decyzji za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres serkizbacowki@gmail.com podając wszelkie niezbędne informacje, tj. imię i nazwisko, numer, zamówienia, numer telefonu i adres).
  3. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z tym, że Zamawiający ma obowiązek zwrócić towary objęte odstąpieniem w stanie niezmienionym i uczynić to niezwłocznie na adres Sprzedawcy (nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy). Jeśli Sprzedawca otrzyma Produkty w stanie niezmienionym zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności za te produkty wraz z kosztem dostawy w terminie 14 dni od daty otrzymania tych Produktów tą samą metodą płatności, która została użyta podczas pierwotnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający zaakceptował inne rozwiązanie. Zwrotowi podlega koszt najtańszej dostepnej wysyłki. Jeśli Zamwiający wybrał inną (droższą) metodę płatności, różnica nie zostanie zwrócona.
  4. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy nie przysługuje mu w przypadkach:
    a) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótką datę do spożycia,
    b) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt personalizowany, zmieniony na specjalne życzenie Klienta,
    c) umowy, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu nie nadaje się już do spożycia lub użycia ze względów bezpieczeństwa lub higieny